ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ - ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ - ΔΙΠΛΑ ΓΥΑΛΙΑ - (Low -E)

Σημερα όσο ποτέ άλλοτε όλων οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην εξοικονόμηση ενέργειας τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντολογικούς λόγους.  Η καλύτερη οικονομικότερη και φιλικότερη προς το περιβάλλον λύση είναι η χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων. Η ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων οδήγησε την παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής υαλοπινάκων στην κατασκευή σύγχρονων διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας (Low-e, Solar Control). Oι υαλοπίνακες αυτοί κατόρθωσαν να βελτιώσουν την θερμομόνωση σε σχέση με τους απλούς διπλούς κατά 200% περίπου και κατά 400% περίπου σε σχέση με τους απλούς μονούς.

Το ενεργειακό γυαλί είναι ένα διάφανο γυαλί, το οποίο έχει επίστρωση μικροσκοπικών μεταλλικών οξειδίων στη μια του πλευρά.  Αυτή η επίστρωση δεν επιτρέπει τη μεταφορά θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο στον εξωτερικό χώρο και αντίστροφα.  Έχει όμοια όψη με ένα κοινό γυαλί αλλά μειώνει την εισερχόμενη ακτινοβολία σε ποσοτό μέχρι και 75%.  Χρησιμοποιώντας ενεργειακό γυαλί επιτυγχάνετε την μείωση κόστους σε ψύξη το καλοκαίρι, αφού κρατάει τη ζέστη έξω απο το σπίτι,  και αποδωτικότερη θερμομόνωση το χειμώνα αφού κρατάει τη ζέστη μέσα στο σπίτι.

Αυτή η επίστρωση αντανακλά την ενέργεια της υπέρυθρης ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα να κατακρατείται η ακτινοβολούμενη θερμότητα από την ίδια πλευρά του γυαλιού από την οποία προέρχεται, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει τη διέλευση του ορατού φωτός.

 
low-eΑυτό οδηγεί σε ποιο αποδοτικούς υαλοπίνακες επειδή η θερμική ακτινοβολία που προέρχεται από εσωτερικούς χώρους το χειμώνα αντανακλάται πίσω στο εσωτερικό, ενώ η υπέρυθρη ακτινοβολία θερμότητας από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού αντανακλάται στο εξωτερικό του κτιρίου, διατηρώντας το ψυχρότερο στο εσωτερικό του.  Αυτού του είδους οι υαλοπίνακες είναι ιδανικοί για κλίματα με μεγάλη ηλιοφάνεια (όπως η χώρα μας), καθώς μετριάζει την ηλιακή θερμότητα που εισέρχεται στον χώρο.
Το κόστος απόκτησης (είτε για αντικατάσταση υπαρχόντων, είτε για πρωτογενή τοποθέτηση) μιας σωστής ενεργειακής υάλωσης για ένα τυπικό διαμέρισμα, δεν ξεπερνά τα 1200-1700 ευρώ. Σύμφωνα με μελέτες, η διαφορά κόστους κτήσης, μεταξύ των ενεργειακών υαλοπινάκων και των απλών διπλών, αποσβένεται σε ένα περίπου χρόνο.  Αυτό σημαίνει ότι από τον δεύτερο χρόνο και μετά και για όλη τη ζωή του κτιρίου, οι ενεργειακοί υαλοπίνακες πρακτικά συνεισφέρουν στον οικγενειακό προϋπολογισμό. Ακόμη πρέπει να τονιστεί ότι για τους ενεργειακούς υαλοπίνακες τελευταίας γενιάς, πρακτικά δεν υπάρχει όριο ζωής, ενώ δεν απαιτούν απολύτως καμία ειδική συντήρηση πέρα του τυπικού καθαρισμού όπως και όλοι οι απλοί υαλοπίνακες. Τέλος συνδιαζόμενοι ( με πολύ μικρό επιπλέον κόστος) με υαλοπίνακες ασφαλέιας ή πυρασφάλειας ή ηχομωνοτικούς, εξασφαλίζουν στα κτίρια επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα.

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (LOW-E)

Tα παράθυρα ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών θερμότητας σε ένα κτίριο.  Οι θερμικές απώλειες ενός κτιρίου οφείλονται κατά 20% στο δάπεδο, 25% στους τοίχους, 20% στη σκεπή και κατά 35% στα παράθυρα.Διεθνείς μελέτες απέδειξαν ότι αν αντί για απλό διπλό υαλοπίνακα (U=2,9W/m²K) χρησιμοποιήσουμε ενεργειακό διπλό υαλοπίνακα με Ar (U=1,1W/m²K) μπορούμε να επιτύχουμε έως 62% μείωση του U-Value.  Επομένως τον χειμώνα μπορούμε να μειώσουμε τη θερμότητα που χάνεται από τα τζάμια μέχρι και 62%, και το καλοκαίρι να μειώσουμε μέχρι και 62% τη θερμότητα που εισέρχεται λόγω διαφοράς θερμοκρασίας.  Επιπλέον, μπορούμε να επιτύχουμε 65% μείωση του ηλιακού συντελεστή Solar factor (SF) δηλαδή της θερμότητας που εισέρχεται λόγω ηλιακής ακτινοβολίας (2/3 της ολικής θερμότητας), καθότι ο ηλιακός συντελεστής του απλού διπλού υαλοπίνακα είναι  SF=75% ενώ του ενεργειακού και ανακλαστικού διπλού υαλοπίνακα με Αr είναι SF=10%. Προκύπτει δηλαδή, συνολική μείωση θερμότητας το καλοκαίρι μέχρι 64%. Πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι υαλοπίνακες συνεισφέρουν πολύ περισσότερο στη θερμομόνωση και με λιγότερο κόστος  συγκριτικά με τα κουφώματα, αφού  το πλαίσιο ενός παραθύρου (αλουμίνιο ή PVC) αποτελεί το 20% του ανοίγματος, ενώ ο ενεργειακός υαλοπίνακας  το 80%.

Σύμφωνα με μετρήσεις, για την κατασκευή 15τ.μ. μέτρων διπλού ενεργειακού υαλοπίνακα Low-e  απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα 375 κιλά διοξειδίου του άνθρακα CO2.  Με την εγκατάσταση του όμως, υπολογίζεται ότι μειώνονται οι εκπομπές ενός νοικοκυριού τουλάχιστον κατά 1365 κιλά CO2, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρει.


E N E Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Ι  Υ Α Λ Ο Π Ι Ν Α Κ Ε Σ  –  L O W  E M I S S I V I T Y

Τύπος υαλοπίνακα  

Πάχος υαλοπίνακα -διάκενου – υαλοπίνακα (mm)

Αέριο διάκενου

Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U-Value)  (W/m²K)

Μονός

6

-

5,7

Μονός

8

-

5

Διπλός

4-6-4

Αέρας

3,4

Διπλός

4-12-4

Αέρας

2,9

Διπλός- Ενεργειακός χαμηλής εκπομπής (Low-E)

4-10-4

Αέρας

2,0 - 2,4

Διπλός- Ενεργειακός χαμηλής εκπομπής (Low-E)

4-12-4

Αέρας

1,7 - 2,4

Διπλός- Ενεργειακός χαμηλής εκπομπής (Low-E)

4-6-4

Aργό

2,1 - 2,6

Διπλός- Ενεργειακός χαμηλής εκπομπής (Low-E)

4-12-4

Aργό

1,3 - 1,7

Διπλός- Ενεργειακός χαμηλής εκπομπής (Low-E)

6-16-4

Aργό

1,0 - 1,3


Ο  συντελεστής θερμοπερατότητας  “U – Value” ή Συντελεστή Κ,  εκφράζει τις απώλειες θερμότητας σε Watt, για κάθε τετραγωνικό μέτρο υάλωσης και για κάθε βαθμό διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εξωτερικού περιβάλλοντος και εσωτερικού χώρου.  Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή  U – Value, τόσο μικρότερη είναι η μεταφορά (απώλεια) θερμότητας που διαφεύγει μέσω  του υαλοστασίου.  Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι δείχνει πόση ενέργεια θα πρέπει να ξοδεύουμε για να διατηρούμε την επιθυμητή θερμοκρασία στο χώρο μας.

Παράδειγμα

Αν πάρουμε την περίπτωση ενός διαμερίσματος 125 m² με παράθυρα και μπαλκονόπορτες 17 m², και αν υποθέσουμε ότι είμαστε σε συνθήκες καύσωνα με μια εξωτερική θερμοκρασία 43˚ C,  θέλουμε να διατηρούμε την εσωτερική θερμοκρασία του χώρου μας στους  23˚ C,  οι απώλειες ενέργειας μέσα από τους υαλοπίνακες  ( τις οποίες θα πρέπει να αναπληρώνουμε ), είναι:              

 U = P/E(T1-T2)

Όπου  Ρ η ισχύς σε Watt , Ε το εμβαδόν (επιφάνειες) της υάλωσης , Τ1 η εσωτερική θερμοκρασία, Και Τ2 η εξωτερική θερμοκρασία.
 

Η εξίσωση γίνεται:   P = U* E(T1-T2)
 

Έτσι λοιπόν, Με μονό γυαλί 5mm, (συντελεστής U = 5,7), έχουμε Ρ=5,7*20*(43-20)= 5,7*20*17=1938 Watts.

Με απλό διπλό γυαλί , (συντελεστής U = 2,9), έχουμε Ρ=2,9*20*(43-20)= 2,9*20*17=986 Watts.

Με ενεργειακό διπλό γυαλί , (συντελεστής U = 1,0), έχουμε Ρ=1,0*20*(43-20)= 1,0*20*17=340 Watts.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι απώλειες μας μειώνονται περίπου στο 1/6 σε σχέση με το μονό γυαλί και στο 1/3 σε σχέση με το απλό διπλό γυαλί , και πόσο μεγάλη είναι η σημασία του ενεργειακού υαλοπίνακα στην αναβάθμιση ενός κτιρίου.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΠΑΧΟΣ ΤΟΥ ΓYΑΛΙΟΥ

ΤΥΠΟΙ ΔΙΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ (LOW-EMISSIVITY) ΠΟΥ ΠΡΟΜHΘΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΣ

LIGHT

TRANSMITION

(%)

ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ

LIGHT

REFLECTION

(%)

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ

SOLAR FACTOR

EN – 410

HΛΙΑΚΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΝ

U- VALUE EN 673

(W/m²K)

ΘΕΡΜΟΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ

Dry Air

ΑΕΡΑΣ

ARGO GAS

ΓΚΑΖΙ

TOP  N.  6 MM -

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

78

13

59

1.4

1.1

W.G.  ‘D’  6 ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

73

12

54

1.6

1.4

SOLAR CONTROL70  6ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

69

12

41

1.3

1.0

SOLAR CONTROL60  6ΜΜ

16  ΜΜ  ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

64

26

42

1.3

1.0

SUNERGY CLEAR  6 MM -

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

61

12

52

2.0

1.8

PLANIBEL LOW-E  G. 4ΜΜ

16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

74

16

66

1.7

1.5

PLANITHERM ONE  6ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

70

23

46

1.2

1.0

SKN 174  6MM

16 MM ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 4 MM

67

10

41

1.4

1.1

ΦΟΥΜΕ  4 ΜΜ

16 ΜΜ  ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 5 MM

60

7

58

2.8

2.6

CLEAR 4 ΜΜ

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

CLEAR 5 MM

80

14

74

2.8

2.6

SOLAR STOP 6 MM

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

PLANITHERM ONE 4 MM

18

32

17

1.2

1.0

DARK GREY  8 MM

16 ΜΜ ΔΙΑΚΕΝΟ

TOP  N.  4 MM

3

4

8

1.4

1.1

 

Φωτεινή Διαπερατότητα

Φωτεινή Διαπερατότητα  ή Φωτοπερατότητα  (Light Transmition) είναι το ποσοστό επί τοις εκατόν (%) του φωτός που διαπερνά μέσω του υαλοπίνακα κατά τη διάρκεια της ημέρας και υποδηλώνει το πόσο φωτεινός θα είναι ο χώρος μας σύμφωνα με την χρήση του, κατοικία, αίθριο, στέγαστρα, υαλοπετάσματα κλπ.  Για παράδειγμα υαλοπίνακες με χαμηλό ποσοστό διαπερατότητας επηρεάζουν δυσμενώς το φυσικό φωτισμό του χώρου, τον οποίο καλύπτουν.

 

Αντανάκλαση  - Light Reflection

Είναι η αλλαγή της πορείας των ακτίνων  του ήλιου που προσκρούουν σε μια επιφάνεια. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό που καθορίζει  πόσο πολύ ή λίγο θα ‘καθρεφτίζει’ ο υαλοπίνακας.

 

Ηλιακός  Συντελεστής - Solar Factor

Είναι το ποσοστό της πλήρους ηλιακής ακτινοβολούμενης θερμικής ενέργειας που μπαίνει στο χώρο μέσα από το γυαλί.  Είναι το άθροισμα της ηλιακής ακτινοβολούμενης θερμικής ενέργειας που μπαίνει με απ΄ευθείας  διάδοση, και στο ποσοστό της ενέργειας που απορροφάται και ξανα-εκπέμπεται από τον εσωτερικό χώρο της υάλωσης. Στην Κύπρο το καλοκαίρι διαρκεί πολύ περισσότερο από τις άλλες εποχές , τουλάχιστον 5 μήνες τον χρόνο, και με αυξητική τάση χρόνο με τον χρόνο.  

Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι αν για τη θέρμανση ενός χώρου χρειαζόμαστε για παράδειγμα 1 λίτρο πετρελαίου, για να το ψύξουμε χρειαζόμαστε 3.  Αναλογία ψύξης θέρμανσης 1 προς 3. Εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε την οικονομία που θα έχουμε με την χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων,  σε πόσο σύντομο χρόνο αποσβένεται η επένδυση μας, και πόσο θα είναι στην συνέχεια το κέρδος, αφού οι ενεργειακοί υαλοπίνακες δεν έχουν όριο ζωής.

 


Επικοινωνήστε μαζί μας να έρθουμε στον χώρο σας να βρούμε μαζί την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες σας.